Holdninger og værdier

Jeg tror på partnerskaber og lange træk hvis det kræves. Respekt, entusiasme og samarbejde er nøgleord for mig. Vil man i verden frem, så må man kæmpe for sin sag. Dette uanset om det er en erobring af et marked, kampen om at få en god kunde, en oprydning eller arbejdet med et finde løsninger på store og små problemer.

Fairness er helt afgørende og konflikt skal om muligt undgås.Men konflikt kan – brugt konstruktivt – give kimen til en bedre løsning. Husk altid at der er stor forskel på at være en hård hund og et dumt svin.

Det illustreres ganske godt af Vikingernes lov, som nok er gammel – men i høj grad tidssvarende. Den lyder i korthed sådan her:

”§1: Vær tapper og aggressiv;
§2: vær altid godt forberedt;
§3: vær en god købmand og
§4: sørg for at din lejr er i orden”

En anden ligeså vigtig grundholdning handler om at kæmpe for fællesskabet. Helt på samme måde som i sportens verden, så gælder det, når man skal bygge virksomheder, om at yde de ofre der skal til på “fællesskabets alter”. Lidt som når drengene i Danmarks guld-firer i roning træner sammen på Bagsværd Sø i regn og slud og modvind året rundt for så at ende med at stille op i den store konkurrence og vinde. Virksomheder bygges af mennesker, der er gode sammen. Mennesker der gør alt for at støtte og hjælpe hinanden for derigennem at hjælpe fællesskabet.

Det illustreres perfekt af  J. F. Kennedy’s berømte ord fra hans tiltrædelses-tale i 1961 (mit fødeår): “Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country”.

Balance er også en vigtig ingrediens. Både i livet generelt og i relationer. Mange taler om Work/Life Balance. Det bliver ofte tolket som en grund til at skrue ned for arbejdet til fordel for familie og fritid. Det rimer dårligt med det der skal til for at bygge vækstvirksomheder. Mit yndlingsudtryk er “Work hard, Play Hard” eller på latin: “Laboris gloria Ludi”. Omskrevet handler det vel om at få det bedste ud af situationen – uanset om det er arbejds- eller fritidsrelateret. Alle har brug for et velfungerende privatliv, tid til motion, m.v. og arbejdsraseri er kun “sundt” i korte perioder. Hvis dette skal gå op i en højere enhed, så må man kunne se på “arbejdet” som en hobby – derved udviskes grænserne og behovet for at tælle timer forsvinder. Det er et privilegie at kunne leve på den måde – og selvsagt ikke noget der passer alle.

Til slut et par ord om Netværk: “Du er, hvem du kender”. Succes afhælger af hvem der er villige til at hjælpe dig. Deraf følger at stærke teams og netværk er en helt afgørende komponent. Invester i relationer, vær ikke bange for at give uden at få igen her og nu. Det man “sætter ind på kontoen” hos andre kommer tilbage.

 

Tilbage til Ideer og viden                                                                      Videre til Not for profit